Apple fruit moth forecasting

Description of apple fruit moth forecasting

Messages

Varsel for angrep av rognebærmøll

Dei fleste tala som ligg til grunn for varsling av rognebærmøllangrep i eple er kome inn. I dei fleste fruktdistrikt vert det meldt om svært lite blom på rogna, både på stasjonane og elles. Det er likevel viktig å vurderefare for angrep i eigne fruktfelt i høve til bløming av rogn i nærleiken. Varsel for dei enkelte stasjonane vert lagt ut på Vips så snart dei er klare. Ta kontakt med lokal NLR for vudering av angrep, tiltak og eventuelt sprøytetidspunkt.

  • High risk of infection
  • Medium risk of infection
  • No risk of infection
  • Forecast not ready