None

COVID-19 rammer værdataforsyningen inn til VIPS

Som følge av tiltak i forbindelse med koronavirus/Covid-19, har vi for tiden begrenset mulighet til å utføre reparasjoner av værstasjoner i LMT-nettverket.

Vi gjør vårt beste for å holde alle målestasjoner i drift, med utgangspunkt i tiltak som kan gjøres lokalt og via fjernløsninger.